top of page

Letní soustředění 2023

Místo: RS Hůrky, Palkovice 226, Palkovice 739 41

Termín: 20.8.2023 - 26.8.2023

Pro koho: pro studenty TŠ Body Rockers, věk od 8 let, kteří nejedou na Right 2 Dance Kemp

Kapacita: 50 studentů

Cena: 5 900 czk (obsahuje ubytování, stravu, tréninky)

Letní soustředění je nedílnou součástí každého sportu, i toho tanečního.

Stejně jako v ostatních sportech je letní soustředění povinné pro všechny soutěžní složky!

Minulý rok jsme se snažili stáhnout všechny tanečníky na jeden týden, aby i ti nejmenší mohli nasát atmosféru, která na velkém kempu je. Našli se však i tací, kterým atmosféra nestačila a potřebovali vedené volnočasové aktivity.

Proto jsme se rozhodli tento týden udělat v komornějším provedení s doprovodným programem pro mladší studenty a také jako alternativu pro starší studenty, kteří mají v termínu hlavního kempu dovolenou apod.

Registrace je otevřená do 31.3.2023.

Letní soustředění je intenzivní forma výuky streetových tanečních stylů:

 • Hip Hop

 • House Dance

 • Lockin

 • Poppin

 • Dancehall

Tréninky jsou vhodné:

 • pro úplné začátečníky

 • mírně pokročílé

 • tak i pro pokročilejší tanečníky

 • studenty rozdělujeme do skupin podle jejich zkušeností a dovedností

Program mimo tréninky

 • v časech mezi tréninky je pro mladší studenty připraven tématicky zaměřený program:

  • hry

  • soutěže

  • taneční battle

Platební a storno podmínky

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami taneční školy Body Rockers a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Platební možnosti

 

 • Převodním příkazem na konto pořadatele. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

 • Poštovní poukázkou typu A na konto pořadatele. ( Nelze použít pro Slovenskou republiku ). Stačí vyplnit jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.

 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto pořadatele.

 

Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Sleva na letní soustředění

 

Sleva na sourozence – poskytujeme slevu 300 Kč na každého sourozence.

Storno podmínky

 

 • 500 czk za osobu při zrušení přihlášky (písemně) do 20.6.2023

 • 50% z ceny za osobu při zrušení přihlášky (písemně) do 31.7.2023

 • 100% z ceny za osobu při zrušení přihlášky od 1.8.2023

 • 0 czk v případě náhradníka z Vaší strany

 • 1000 czk (43 €) za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy)

 • 1000 czk (43 €) za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy)

 • 0 czk za  osobu v případě vládních nařízení, které by znemožnily kemp uskutečnit

 • 0 czk za  osobu v případě pozitivního testu na covid-19 (nutné doložit testem z oficiálního testovacího centra)

Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně prostřednictvím e-mailu: bodyrockers@post.cz

Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že pořadatel si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2023.

bottom of page