Přihláška

 • Registrace studenta probíhá vždy na celý školní rok.

  • Nemusíte přihlášku vyplňovat na každý trimestr zvlášť.​

  • Ukončení studia během školního roku probíhá jen písemnou formou na email bodyrockers@post.cz, jiná forma není akceptována!

 • Přihlašování studentů je možné i mimo zápisové termíny, tzn. během celého školního roku.

 • Školní rok dělíme na trimestry. Platba probíhá za každý trimestr zvlášť.

  • Délka trimestru je 10 týdnů. (Počet týdnů je hlavní ukazatel, datumy jsou jen orientační a platné jen v případě, že nebude vládou nařízená uzavírka tréninků)

   • 0.trimestr 20.9.2021 - 3.10.2021 - zkušební tréninky zdarma

   • 1.trimestr 4.10.2021 - 19.12.2021

   • 2.trimestr 3.1.2022 - 20.3.2022

   • 3.trimestr 21.3.2022 - 5.6.2022

 • Kurzovné se platí na základě vystavené faktury, kterou Vám zašleme.

  • Fakturu vystavujeme manuálně, dorazí cca do 10 dnů od zaslání přihlášky.

  • Platby se s bankou párují automaticky pomocí variabilního symbolu. Zkontrolujte si prosím před odesláním platby jestli ho máte správně vyplněný.

  • Na faktuře je QR kód, ten můžete použít při zadávání údajů k platbě. Po načtení kódu se Vám samy vyplní platební údaje včetně variabilního symbolu.

 • Prostudujte si naše pravidla a finanční řád!