© 2019 by Body Rockers

Přihláška

  • Registrace studenta probíhá vždy na celý školní rok.

  • Registrace na taneční kurzy probíhá v externím registračním systému.

  • Po vytvoření uživatelského účtu (na zákonného zástupce) Vám systém pošle potvrzení o vzniku Vašeho účtu a požádá Vás o ověření emailu.

  • Po ověření emailu Vám systém nabídne vytvoření studenta, kterého potom přihlásíte na Vámi vybraný taneční kurz.

  • Rodinnou slevu v systému připisujete jen v případě, že z přímé rodiny chodí více studentů (otec, matka, dcera, syn).

  • Rodinnou slevu v systému připisujete jen studentům, u kterých slevu požadujete, tzn. student 2, student 3 atd. u studenta 1 (to je ten, který má nejvyšší kurzovné) v registraci políčko s rodinnou slevou nezaškrtáváte.

  • Po přihlášení studenta na taneční kurz Vám systém pošle email s potvrzením přihlášky a fakturu.