Přihláška

 • Registrace studenta probíhá vždy na celý školní rok.

 • Školní rok dělíme na trimestry. Platba probíhá za každý trimestr zvlášť.

  • Délka trimestru je 10 týdnů. (Počet týdnů je hlavní ukazatel, datumy jsou jen orientační a platné jen v případě, že nebude vládou nařízená uzavírka tréninků)

   • 1.trimestr 5.10.2020 - 20.12.2020

   • 2.trimestr 4.1.2020 - 21.3.2020

   • 3.trimestr 22.3.2020 - 4.6.2020

 • Registrace na taneční kurzy probíhá v externím registračním systému.

  • Registrační systém je od tohoto roku nový, profily, které jste měli ve webookeru nejsou platné.

 • Po vytvoření uživatelského účtu (na zákonného zástupce) Vám systém pošle potvrzení o vzniku Vašeho účtu a požádá Vás o ověření emailu.

 • Po ověření emailu Vám systém nabídne vytvoření studenta, kterého potom přihlásíte na Vámi vybraný taneční kurz.

 • Rodinnou slevu v systému připisujete jen v případě, že z přímé rodiny chodí více studentů (otec, matka, dcera, syn).

 • Rodinnou slevu v systému připisujete jen studentům, u kterých slevu požadujete, tzn. student 2, student 3 atd. u studenta 1 (to je ten, který má nejvyšší kurzovné) v registraci políčko s rodinnou slevou nezaškrtáváte.​ Tuto slevu v administraci nastavujeme my potom co si o ni písemně požádáte.

Přihlásit